AMMATTIOSASTON KUULUMISET

Ammattiosaston kuulumiset

Jäseniä ammattiosastossamme on tällä hetkellä 79.Jäsenetuihin voit tutustua Superin sivuilla.Kannattaa edelleen suositella Superia,koska se on meidän oma liittomme ja asiantuntija hoitajan työstä.Elämme jonkinlaista ”murrosaikaa”.Työpaikoilla on ongelmatilanteita,mitoitusasiat on pinnalla,työnkuormitus. Liittomme edunvalvonta on valppaana ja omat luottamushenkilömme ja työsuojelu tekevät työtänsä täällä kentällä jäsenistömme parhaaksi.He ovat meitä lähellä ja heihin kannatta olla yhteydessä,mikäli ongelmat ei selviä työpaikoilla ja esimiehen kanssa keskustellen. Ammattiosasto kustantaa jäsenistölle koulutuksia,ota yhteyttä esim. puheenjohtajaan näissä asioissa. Muihin kevään,kesän,syksyn virkistystapahtumiin odotamme ideoita ja toteutetaan niitä sen mukaan,mikä jäsenistöä kiinnostaisi.Tulkaa mukaan toimintaan.

Reijonen Suvi
to 23.1.2020 12.43
Aluksi haluan toivottaa kaikille hyvää alkanutta vuotta 2020 !

Ammattiosasto saa peruspalautuksena 3000e/vuosi.Tämän lisäksi maksetaan ammattiosaston jäsenten tuottamaan jäsenmaksutuloon perustuva osuus sekä 9e/ vuosi kutakin eläkeläisjäsentä kohti. Palautukset maksetaan neljännesvuosittain. Palautuksen saaminen edellyttää, että ammattiosasto toimittaa toiminnantarkastetun ja yhdistyksen kokouksen hyväksymän vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen liittoon 31.5. Tilinpäätöksen tekee ulkopuolinen kirjanpitäjä ja toiminnantarkastajamme tarkastavat tilikirjamme ja tilinpäätöksemme.

Talousarviossa varataan varoja myös virkistystoimintaan, jäsenistön merkkipäivien muistamisiin, edunvalvontaan, viestintään, yhteistyösuhteisiin sekä kokouksiin ja koulutuksiin. Ammattiosasto maksaa matkakorvauksia esim. koulutuksiin. Kulut korvataan kuittia vastaan. Kilometrikorvaus on 0,43e / km.

Uutena toimintana muistamme tänä keväänä alakoululaisia Super Symppis -stipendein.

Nähdään kokouksissa !

-Alla Taloudenhoidon ohjesääntö-

SuPerin Polvijärven ammattiosasto n:o 533 ry

 

TALOUDENHOIDON OHJESÄÄNTÖ

SuPerin 533 ao ry:n taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain-ja asetuksen,tilintarkastuslain,SuPer ry:n sääntöjen,muiden yhdistystä koskevien säädösten ja SuPer ry:n edustajiston päätösten lisäksi tämän ohjesäännön määräyksiä.

SuPerin 533 ao ry:n hallitus vastaa SuPerin 533 ao ry:n omaisuudesta ja taloudenhoidon johtamisesta sekä valvoo taloudenhoidosta huolehtivien henkilöiden toimintaa.

SuPerin 533 ao ry:n laskut ja muut velvoitteet hyväksyy puheenjohtaja.Hallituksen puheenjohtajan laskut hyväksyy varapuheenjohtaja tai sihteeri.Laskujen hyväksyjän on tarkastettava,että lasku on SuPerin 533 ao ry:n toiminnasta johtuva,sopimuksen mukainen,asiallinen ja hyväksyttävä.

SuPerin 533 ao ry:n rahaliikennettä hoitaa hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö.Ennen maksujen suorittamista on tarkastettava,että menotosite on päivätty,että laskutoimitukset ovat oikeat ja meno on hyväksyttävä.Käteissuorituksesta on vaadittava maksutosite.SuPerin 533 ao ry:n omaisuutta saa luovuttaa vain asianmukaisella luvalla ja kuittausta vastaan.

Taloudenhoidon ja hallinnon erityiskysymyksiä valmistelee hallitus.Taloudenhoidon osalta hallituksen tehtävänä on varmistaa syyskokoukselle esitettävät talousarvioehdotukset.

Tilinpäätöksen valmistelevat hallitus tai tilitoimisto.Tilinpäätöksen allekirjoittaa toimessa oleva hallitus.

Kalustosta ja muusta irtaimesta omaisuudesta on pidettävä luetteloa,jossa esineiden nimet,tuntomerkit kuten koneiden numerot,sekä määrät,hankintahinnat ja säilytyspaikat on selvästi ilmoitettu.Luetteloon on välittömästi merkittävä tapahtuvat muutokset.Hallitus vastaa käyttöomaisuudesta suoritettavista poistoista,jotka on esitettävä tilinpäätöksessä.Samoin hallitus päättää käytöstä poistettavasta käyttöomaisuudesta.

Tämän ohjesäännön muuttamisesta ja täydentämisestä päättää SuPerin 533 ao ry:n kevät-tai syyskokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Tämä taloudenhoidon ohjesääntö on hyväksytty Polvijärven SuPerin ao ry:n n:o 533 syyskokouksessa 29.11.2019

Terveisin; Suvi Reijonen Super Polvijärven Ao Taloudenhoitaja